Styrelederen  |  The Chairperson

HD video – 6 min.
Cast: Anne W. Norstrand & Alireza Djabbary
Voice over & thanks to: Mari Nymoen Sandnes
Thanks to: Arve Rød, Einar Nymoen, Ketil Nergaard, Anita Hillestad
Supported by: Billedkunstnernes Vederlagsfond & Fond for lyd og bilde
Camera, sound and editing: © Leif Gaute Staurland 2014

Local politician Maiken Hofsvang is not only politically active, but also has posts in a number of organizations. After Hofsvang warned of cuts in welfare benefits for the elderly, she was harshly criticized in the media. This adversity and work pressure has resulted in her neglecting her role as chair of Rodeløkka Allotment Garden. The garden has been invaded by aggressive Spanish slugs. Frustrated allotment owners have repeatedly tried to get her to implement the necessary measures. During the annual cleanup, an exhausted Hofsvang is harshly criticized for not doing enough about the slugs.

Lokalpolitikeren Maiken Hofsvang har i tillegg til sitt politiske engasjement flere verv i en rekke organisasjoner og lag. Motgang og hardt arbeidspress har ført til at hun i lengre tid har forsømt styreledervervet sitt for Rodeløkka kolonihage i Oslo. Kolonihagen har blant annet blitt invadert av aggressive brunsnegler i løpet av sommeren og under årets dugnad blir en sliten Maiken Hofsvang kraftig kritisert for ikke å ha gjort tilstrekkelig med saken.

(Excerpts):

Watch full length video – (password)

Copyright © Leif Gaute Staurland 2021

Hvit foto mal 960 JPG