De reisende

Video til Skjeberg Folkehøyskole, kunstnerisk utsmykning av nybygg.
HD video, 61 min.
De reisende blir vist i loop på transparent skjerm, og kan sees både inne i skolens oppholdsrom
og fra utsiden gjennom vinduene.
Ett av målene var å skape refleksjon rundt utenforskap og tilhørighet. Det handler om å dra, å begi seg avgårde ut i verden, ofte av ren nødvendighet.

Oppdragsgiver: Østfold fylkeskommune
Leder kunstkomiteen: Svein Helge Treimo, Østfold fylkeskommune
Takk til: Tove M. Aasberg, Østfold fylkeskommune
Kunstkonsulent: Elisabeth Mathisen
Arkitekt: Arne Bergdal, BAS arkitekter
Copyright © Leif Gaute Staurland 2014 / BONO

Watch full length video – (password)

Copyright © Leif Gaute Staurland 2021

Hvit foto mal 960 JPG

Advertisement